Onder kopiëren verstaan we het dupliceren/vermenigvuldigen van een orginele hardcopy.

Voorbeelden van kopiëren zijn:

  • Rijbewijs
  • Paspoort
  • Waardevolle documenten